พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จุดเครื่องทองน้อย และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ถวายความอาลัยด้วยการสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยฉายภาพพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
IMG_1608 IMG_1609 IMG_1610 IMG_1614 IMG_1615 IMG_1618 IMG_1620 IMG_1623 IMG_1624 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628 IMG_1631 IMG_1632 IMG_1633 IMG_1634 IMG_1636 IMG_1642 IMG_1643 IMG_1645 IMG_1646 IMG_1647 IMG_1648 IMG_1649 IMG_1650 IMG_1651 IMG_1737 IMG_1670 IMG_1680 IMG_1683 IMG_1692 IMG_1693 IMG_1694 IMG_1700 IMG_1703 IMG_1706 IMG_1707 IMG_1710 IMG_1712 IMG_1714 IMG_1724 IMG_1732 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1