“พิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
พิธีถวายบังคมลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถือเป็นพิธีอันน่าภาคภูมิใจพิธีหนึ่งชองชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร นั่ันคือ “พิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งบัณฑิตใหม่ถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 บัณฑิตทุกคนได้ประกอบพิธี “ถวายตัวเป็นลูกพระนเรศ” เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงต้องประกอบพิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรฯ นับว่าเป็นอีกพิธีนึงที่ทำให้เราได้ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เราแรกเข้ามาเป็นลูกของท่าน มาเสริมเติมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จนมาถึงวันนี้เมื่อเราได้สำเร็จการศึกษาที่ได้ร่ำเรียนมาแล้ว เราจึงได้มาถวายบังคมลาท่าน เพื่อออกไปใช้ชีวิต นอกรั้วมหาวิทยาลัย
DSC_0250 DSC_0251 DSC_0253 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0272 DSC_0273 DSC_0274 DSC_0275 DSC_0278 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0282 DSC_0283 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0290 DSC_0291 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0296 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0306 DSC_0307 DSC_0308 DSC_0309 DSC_0310 DSC_0311 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0314 DSC_0315 DSC_0316 DSC_0317 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0324 DSC_0325 DSC_0326 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0331 DSC_0332 DSC_0333 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0339 DSC_0341 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0356 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0359 DSC_0360 DSC_0362 DSC_0363 DSC_0364 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0373 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0389 DSC_0390 DSC_0394 DSC_0400 DSC_0402 DSC_0405 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0427 DSC_0428 DSC_0429 DSC_0430 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0434 IMG_2061 IMG_2064 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2074 IMG_2075 IMG_2076 IMG_2077 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2083 IMG_2084 IMG_2089 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2092 IMG_2093 IMG_2094 IMG_2095 IMG_2098 IMG_2100 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2104 IMG_2105 IMG_2110 IMG_2114 IMG_2117 IMG_2118 IMG_2123 IMG_2124 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2131 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1