:::ภาพกิจกรรมนิสิต:::

พัฒนาผู้นำนิสิต
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีบรวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ป้องกันสาธารณภัย
พิธีไหว้ครู
สานขวัญลูกนเรศวร
กีฬาน้องใหม่ 
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นเรศวรมินิมาราธอน
 comingsoom

 

 

 

 

 

 

 

  การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบัณฑิต 2002

                   ผศ.ชาลี  ทองเรืองรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬางัดข้อ ในชื่อ "ขุนศึก  กีฬาเดือด" โดยเริ่มทำการแข่งขัน
  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 46 เวลา 17.30 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มา  ออกกำลังกายรอบบริเวณ เข้าร่วมการแข่งขันอย่าง  คับคั่ง ทำให้บรรยากาศเป็นไป
  อย่างคึกคัก ก็มีผู้ชนะ ในแต่ละรุ่น แต่ละน้ำหนัก สถานที่จัดคือ สนามเทนนิส  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

   


home