:::ภาพกิจกรรมนิสิต:::

พัฒนาผู้นำนิสิต
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
พิธีบรวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ป้องกันสาธารณภัย
พิธีไหว้ครู
สานขวัญลูกนเรศวร
กีฬาน้องใหม่ 
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นเรศวรมินิมาราธอน
 comingsoom

 

  ศรีปทุมเกมส์  

                           มหาวิทยาลัยนเรศวรส่งทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 "ศรีปทุมเกมส์"โดยมีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดส่งนักกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ 1.บาสเก็ตบอล 2.ซอฟท์บอล   (ญ/ช) 3.วอลเลย์บอลชายหาด  4.เทเบิลเทนนิส  5.แบดมินตัน 6.เซปัคตระกร้อทีมเดี่ยว 7.เปตอง เมื่อวันที่ 10 -18  ม.ค. ที่ผ่านมา...
   home