กีฬาชาวหอพัก ครั้งที่ 2

กีฬาชาวหอ ครั้งที่ 2 จัดโดยกองกิจการนิสิต   โดยมีนิสิตหอพักเอกชน และหอพักมหาวิทยาลัยร่วมทำการ
      แข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท อาทิ เช่น ฟุตซอล   แชร์บอล วิ่งเปรียว ฯลฯ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 45 
ณ สนามกีฬา    มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ