.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีบายศรี สู่ขวัญ

       นายพินัย อนันตพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติใน  พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ม.
      นเรศวร ประจำปี 2546 โดยมี ผศ.ชาลี     ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     เป็นประธานในพิธี และ   
       คุณชินกร ไกรลาศ    ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประกอบพิธีบายศรี     สู่ขวัญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ณ 
       สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลับหน้าหลัก