.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรเทาสาธารณภัย

      จัดอบรมให้ความรู้นิสิตใหม่ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย ถึงวิธีการป้องกัน
      ที่ถูกวิธี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 46 ณ สนามกีฬากลาง

 
กลับหน้าหลัก