.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการกิจการนิสิต

     โครงการ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2546 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์คบีช
     รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ที่นำทีมโดย ผศ.ชาลี ทอง เรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.นเรศวร
    นำทีมในครั้งนี้ โดยมีการร่วมทำกิจกรรมประเภท ต่างๆ ร่วมกันกลับหน้าหลัก