.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 โดยมหาวิทยาลัยเปิดสนามกีฬาสู่่ชุมชน ซึ่งมีการ แข่งขันดกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี มีตำบลท่าโพธิ์
 ตำบลวัดพริก, ตำบลงิ้วงาม, ตำบลบ้านแขก, ทีมสื่อ มวลชนจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร
 มีการแข่งขันกีฬาดังนี้ ฟุตบอล,เปตอง,และการเต้น แอโรบิคด๊านซ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ณ สนาม
 กีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร


กลับหน้าหลัก