.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงาน

  ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี แลผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตพร้อมคณะ และนายกองค์การนิสิต
  สภานิสิต    สโมสรนิสิตให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร์ บางเขนกรุงเทพฯเดินทาง มาศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนิสิตของทาง มหาวิทยาลัย ณ
  สถาบันวิจัยทางวิทยา ศาสตร์สุขภาพ    

กลับหน้าหลัก