.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเรียนรู้ร่วมกัน  สรรค์สร้างชุมชน

นายพินัย  อันนตพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนเพื่อให้นิสิตนัก ศึกษาแต่ละสถาบันในกลุ่มภาคเหนือ 3 ได้มารู้จัก
 และเตรียมตัวที่จะลงปฎิบัติงานในพื้นที่จริงที่ แต่ละบุคคลได้สมัครไว้ จัดเมื่อวันที่ 27 - 29 
 มีนาคม 2546 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กลับหน้าหลัก