.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาบุคลากรกองกิจการนิสิต

   โครงการสัมมนาบุคลากร  ีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียน แผนงานของหน่วยงาน
     และ จัดทำแผนระยะยาว   ได้ เกิดความเข้าใจ การ ประกัน คุณภาพอย่าง  ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 
     17 - 20  พฤษภาคม 2546    ณ  เกาะช้าง     จังหวัดตราด

 
กลับหน้าหลัก