.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการแสดงผลงานและการสัมมนา

             นิทรรศการแสดงผลงานและการสัมมนา โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
       ผศ.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนิสิต ได้นำกุ่มภาคเหนือ 3 จัดงาน
       แสดงผลงานของทางกลุ่มฯ ที่สถาบันราชมงคล คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เมื่อ
      วันที่ 25 - 26 ก.ค. 46 


กลับหน้าหลัก