.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโลกกิจกรรม

  งานเปิดโลกกิจกรรม ของชมรมต่างๆใน  มหาวิทยาลัยร่วมกับเปิดซุ้มเพื่อรับสมัคร
      สมาชิกชมรมเพิ่มเติม โดยจัดซุ้มรอบ  อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.46กลับหน้าหลัก