.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมนิสิตแกนนำต้านภัยเอดส์

               เยี่ยมชมวัดพระบาทน้ำพุเพื่อดูของจริงใน โครงการอบรมนิสิตแกนนำต้านภัยเอดส์
     โดยในวันที่ 26 ก.ค. 46 จัดอบรมที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทีมวิทยากร
     จากทาง ร.พ.พุทธชินราช มาบรรยายให้ความรู้ และวันที่ 27 ก.ค.46 จึงเดินทางไป
     วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี 


กลับหน้าหลัก