.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษากองกิจการนิสิต

     รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธาน และให้นโยบายกับผู้นำนิสิต
 ที่จะมาบริหารกิจการนิสิตในปีการศึกษาหน้า ซึ่ง เน้นในเรื่องของการทำงานอย่างสามัคคี เป็นน้ำหนึ่ง
 ในเดียวกันทั้งยังฝากเรื่องของการช่วย ปชส.จราจร ของ  ม.นเรศวร ที่จะนำระบบรถไฟฟ้ามาใช้งานว่า
 ให้นิสิตมององค์รวมของระบบการจราจรภายใน ที่ต่อไปการจราจรจะไม่เป็นระบบอย่างมหาวิทยาลัย
  ที่เกิดมานานจะมีระบบการจราจรไม่เป็นเอกเทศ

 

  
 


กลับหน้าหลัก