.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวันนิสิตดีเด่น

      pre beginning เมื่อวันที่ 7 - 9  พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่สต๊าฟแต่ละคณะ
     เป็นอย่างดี โดยได้วิทยากรีมืออาชีพ อย่าง ypdc  ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของความสามัคคี และความ
     เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

 


 
 
 


กลับหน้าหลัก