.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทหารชวนรู้

  กองกิจการนิสิตจัดโครงการทหารชวนรู้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคัดเลือกทหารกองประจำการการเรียนนักศึกษา 
  วิชาทหาร  ให้กับนิสิตชาย ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14     มิ.ย. 46 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
  อาคารอเนกประสงค์

กลับหน้าหลัก