.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานต์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยโดยมีนิสิต บุคลากร อาจารย์ร่วมงาน
อย่างมากมายในวันที่ 10 เมษายน 2546 ซึ่งทางงานได้จัดให้มีการประกวดนางสงกรานต์โดยกำหนดอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬากลาง
 

 
  
 
 


กลับหน้าหลัก