.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาสู่ชุมชน

          งานกีฬา กองกิจการนิสิต จัดโครงการกีฬา     สู่ชุมชน  ซึ่งได้เดินทางไปยังโรงเรียน คันโช้คพิทยาคม 
    อำเภอวัดโบสถ พิษณุโลก   โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิดโครงการและมอบอุปกรณ์กีฬา
    จากนั้นก็เป็นการฝึกทักษะด้านกีฬาให้กัับทาง นัดกเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 


กลับหน้าหลัก