.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีปิดกีฬา

     พิธีปิดกีฬาภายใน "หนองอ้อเกมส์   ครั้งที่13" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2546
      โดยมี การเก็บคะแนนการประกวดเชียร์ รอบสุดท้าย และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ก็ได้
      รางวัลประเภทรวมทั้งเรื่องของกีฬา และ   ประกวดเชียร์ 


กลับหน้าหลัก