.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู

 ผศ.ชาลี  ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่้าย กิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ของนิสิตใหม่  และมีการจัดประกวด
       พานไหว้ครูของแต่ละคณะ เมื่อวันที่  19 มิ.ย.46 เวลา 9.00 - 12.00 น.       ณ  อาคาร อเนกประสงค์

กลับหน้าหลัก