.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ

    นิสิต มน. รับทุนการศึกษา จำนวน 38 ทุน   จากมูลนิธชมรมธนาคารภาคเหนือ ซึ่งเป็น  ทุนต่อเนื่อง ประจำปี
    การศึกษา 2545 ทุนละ   5,000 บาท   โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ     นิสิตเป็นประธานมอบทุนการศึกษา
    และมอบของที่ระลึกกับทางมูลนิธิชมรมธนาคาร

กลับหน้าหลัก