.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ

        โครงการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ ปัญหา  ยาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2546  เวลา 8.30 -
      12.00 น. ณ ห้อง Main    Conference  อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสาร  โดย
         วิทยากร ร.ต.ต.อิศเรศ  นิลวงศ์  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบป้ายประสาน
         พลังต้านยาเสพติดพร้อมเกียรติบัตรให้กับชุมชนท่าโพธิ์และชุมชนท่าทองกลับหน้าหลัก