.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมงาน

      ผศ.ชาลี  ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นตัวแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ
      คณะนักศึกษาหลักสูตรการ ปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 93
      โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางวิทยา ศาสตร์สุขภาพ และคณบดีคณะเภสัช ศาสตร์
       ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย

  


 


กลับหน้าหลัก