.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ล้อเพื่อสุขภาพ

    กองกิจการนิสิตร่วมกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย Mr & Miss ยุวทูตสุขภาพ ร่วมขี่
จักรยาน 2 ล้อ รอบมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546   มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


กลับหน้าหลัก