.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญปีใหม่ฝ่ายกิจการนิสิต

   พิธีทำบุญปีใหม่ของฝ่ายกิจการนิสิต   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546เวลา 10.30 น.พระสงฆเจริญพุทธมนต์ และให้ศิลให้พร กับข้าราชการบุคลากรในส่วนของกิจการนิสิตทั้งส่วนกลางและของคณะซึ่งอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร
ให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญครั้งนี้ด้วย

 กลับหน้าหลัก