.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถวายพระพร.

              รองศาสตราจารย์เฉลิม  พงศ์อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มน. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
  นเรศวร ร่วมกับทางจังหวัดพิษณุโลกถวายพานพุ่มสักการะและถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546 

   


 


กลับหน้าหลัก