.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหกรรมการแสดงเปิดโรงละครกลางแจ้ง

   รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโรงละครกลางแจ้ง
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงละครกลางแจ้ง และติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสบดี
  ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

 


กลับหน้าหลัก