.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Concert

   รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในการชมงาน คริสต์มาส คอนเสริต เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2546 ณ โรงละครกลางแจ้งโดยมีนักร้องประสานเสียงและวงNU BAND ขับกล่อม
กลับหน้าหลัก