.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์กีฬาแห่งชาติ

   รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน "ส่งเสริมการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา
  เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ"ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 46         
  ณ ลานแอโรบิค  อาคารอเนกประสงค์

กลับหน้าหลัก