.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการสุขภาพจิตวัยรุ่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิกา่รบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการสุขภาพจิตวัยรุ่น
, ซึ่งมีน้องนักเรียนจากโรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี และพิษณุโลกพิทยา่คม ร่วมในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เมื่อวันที่ 6-7 
  พ.ย. 2546 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์

 
กลับหน้าหลัก