.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดนัดแรงงาน 2547

           นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 โดยมี รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.นเรศวร กล่าวต้อนรับและมอบรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้แด่ปลัดกระทรวงฯ หลังจากนั้นประธานมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการฯ และมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 มีการบรรยายพิเศษ เรื่องการประกันการว่างงาน โดยนางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน์ นักวิชาการประกันสังคม 7 หัวหน้าฝ่ายประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมภายในงาน บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตรวจสมรรถภาพผู้ใช้แรงงาน การตรวจสุขภาพ
จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริการตัดผมฟรี เมื่อวันที่ 26 - 27 ก.พ. 47ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กลับหน้าหลัก