.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดูในรูปแบบวิดีโอได้ที่นี่

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร

     รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงเทิดองค์นเรศวร
 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 โดยมีการประกวดการเดินขบวนแห่ และกระทงใหญ่ พร้อมกันนั้นที่เวทีกลางแจ้ง
 ซึ่งได้เปิดใช้ในงานแรกก็ได้มีการแสดงของโรงเรียนในแถบต.ท่าโพธิ์ ทั้งยังมีการประกวดนางนพมาศด้วย  


กลับหน้าหลัก