.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการวันมหิดลและ World Heart Day ครั้งที่ 4

             ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมโครงการวันมหิดลและ World Heart Day ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 กันยายน 2546 ณ อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผศ.ชาลี ทองเรือง ร่วมถวายภัตตาหาร และนางสมพิศ ทองสุก ถวายพวงมาลา และร่วมเป็นเกียรติในงานตัดริบบิ้นเปิดศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 


กลับหน้าหลัก