.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุนศึกกีฬาเดือด

    รศ.ฉลอง ชาตรูประชีวิน กรรมการที่ปรึกษาด้านกีฬากองกิจการนิสิตเป็นประํธานในการเปิดโครงการ 
    ขุนศึกกีฬาเดือด  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากมายทั้ง 7 รุ่น และงัดข้อ
    ของด้านฝ่ายหญิงซึ่งเ็ป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ หน้าห้องฟิตเน็ท อาคารสนามกีฬา

 
 
  .
 


กลับหน้าหลัก