.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญหอพัก

             งานบริการและสวัสดิการจัดงานทำบุญขึ้นที่หอพักนิสิตหญิง 1-8 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย
    มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 7.00 น. และพิธีสงฆ์ 8.00 น.
กลับหน้าหลัก