.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 15

           รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน.  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 15      
  โดยมี  ผศ.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมชมการแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก
  และการแสดงละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน  สร้อยฟ้า ศรีมาลา  ละเลงขนมเบื้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12
  กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงละครกลางแจ้งมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กลับหน้าหลัก