.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมสัมมนาด้านประชาสัมพันธ์  (เสียงตามสาย)

            ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรมสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับ
   ผู้จัดรายการในโครงการเสียงตามสาย โดยมีวิทยากร ผศ.พูนสุข ภรมรทัต ผศ.ประจักษ์  สายแสง และคุณจามรี
   อ่อนโฉม ผู้จัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรม
   ทรัพไพลวัลย์ แกนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท


  


กลับหน้าหลัก