.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดบริการธนาคารขยะ

   เปิดให้บริการธนาคารขยะ เริ่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 หน้าหอพักนิสิตหญิง 3-4 ได้รับความสนใจ
   จากบรรดาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน/องค์ต่างๆ นำขยะประเภท
   คัดแยกมาขายให้กับโครงการธนาคารขยะ

 กลับหน้าหลัก