.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

    นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย, หญิง) สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร 
    ประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กลับหน้าหลัก