.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กีฬาชาวหอพัก

             งานบริการและสวัสดิการจัดงานกีฬาชาวหอพัก ครั้งที่ 3 โดยมีการแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬากลาง
     เมือ่วันที่ 16 สิงหาคม 2546 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต
     ให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้ชนะเลิศในกีฬาประเภทต่างๆ
กลับหน้าหลัก