.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกเย็นวันพุธ

           กองกิจการนิสิตจัดการออกกำลังกายให้บุคลากรในทุกเย็นวันพุธโดยในวันพุธที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
ได้ร่วมออกกำลังกายกับทางคณะสหเวชศาสตร์และเล่นกีฬาแชร์บอล เพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ในการประสานงานของการทำงานได้ดีขึ้น
ณ โรงยิมเนเซียม อาคารอเนกประสงค์


 
 


กลับหน้าหลัก