.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนิสิตดีเด่น

            รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  อธิการบดี มน.ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตดีเด่น
 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวน 503 ราย นอกจากนี้ยังมีประกาศนียบัตรให้กับนิสิตผู้ทำชื่อเสียงให้กับ
 มหาวิทยาลัยและนิสิตผู้เสียสละแก่ส่วนรวม ได้แก่ 1.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการกีฬามหาวิทยาลัย 2. นิสิตเชียร์ลีดเดอร์
 3. นิสิตที่บริจาคโลหิต จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดินประจำปีการศึกษา 2546 และกล่าวให้
 โอวาทกับนิสิตทุกคน แล้วจึงเปิดนิทรรศการในงานโครงการวันนิสิตดีเด่น

 


กลับหน้าหลัก