นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 15
รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  อธิการบดี พร้อมด้วยผุ้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแสดงละครเพลง เรื่อง "สาวเครือฟ้า"
เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2547 ณ โรงละครศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 


กลับหน้าหลัก