กองกิจการนิสิตร่วมงานสงกรานต์ มน.
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิตร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2548 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และคณะผู้บริหาร ชมการแสดงลิเก มน. และส่งทีมเข้าร่วมการประกวดจัดพานผักสวนครัว ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย
 
กลับหน้าหลัก