.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนนิสิตและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยเข้าร่วมกิจกรรม
  กับทางจังหวัดพิษณุโลกที่จัดถวายพระพรเทิดองค์สมเด็จพระบรมราชีนีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชา่ติ
 


กลับหน้าหลัก