.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโลกกิจกรรม

              ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโลกกิจกรรมและเฟรชชี่ไนท์ โดยในงาน
  มีชมรม 37 ชมรม มาให้นิสิตใหม่ได้เลือกตามความชอบและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม และในภาคค่ำมีการ
  แสดงและประกวดดาวเดือนของคณะต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ณ อาคารอเนกประสงค์ มน.

 
กลับหน้าหลัก