.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม

           ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม เป็นการนำผู้ที่จะทำหน้าที่รับน้องใหม่ของแต่ละคณะมาจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในการดูแลนิสิตรุ่นน้องอย่างถูกต้อง ทั้งยังสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิสิตรุ่นพี่ และเพื่อความสามัคคี เพื่อจะได้มีความร่วมมือที่ดีต่อไปใน
อนาคต โดยได้จัดโครงการเมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ)

 

กลับหน้าหลัก