.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ครั้งที่ 5

              กองกิจการนิสิต นำคณะไปสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ครั้งที่ 5 โดยมีนายกองค์การนิสิต
  ร่วมเดินทางไปสัมมนาพร้อมทีมนิสิตและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2547 

 


กลับหน้าหลัก